Zgłoś się

First
Wypełnić tylko w przypadku, gdy uczestnik jest osoba niepełnoletnią
Wypełnić tylko w przypadku, gdy uczestnik reprezentuje placówkę kulturalną
Wypełnić tylko w przypadku, gdy uczestnik został przygotowany przez trenera wokalnego
Link do nagrania audowizualnego (dźwięk + wideo) na YouTube, GoogleDrive lub na innych serwerach. Prosimy o odpowiednie ustawienia prywatności przesyłanego nagrania
*
*
*
*
*
*